Idrettslaget i Tide        Forsiden      Sist oppdatert: 24. July 2011
Ny velferdsorganisering fra 01.01.2008:  Gaia Velferdslag er nedlagt og erstattet av 3 nye velferdslag på Nyborg, Mannsverk og Fana/Os.  Veteranbussene og hyttene er overtatt og drives av Tide.  Det er en rekke nye hytter som kan leies.  For å leie disse kontaktes sentralbordet i Tide.  Sporveiskoret har byttet navn til Tide Mannskor og drives videre med støtte av Tide. Tide Bedriftsidrettslag består midlertidig, men uten noe støtte/tilskudd fra Tide.
 
Tide Bedriftsidrettslag Tide ønsker at velferdstilbud skal være avdelingsvis.  Erfaringene med en slik løsning er dessverre ikke gode i idrettesammenheng og lar seg neppe gjennomføre med et godt resultat.  Idrettslagets styre har derfor besluttet  å opprettholde Idrettslaget i håp om å beholde noen av idrettstilbudene, men dessverre helt uten støtte fra Tide (fra og med 2008). 
 
Aktiviteter i Tide Idrettslag: Alle aktiviteter vil i utgangspunktet fortsette som før, men uten tilskudd/støtte vil det bli endringer.  Prisøkninger og reduksjoner i aktiviteter vil bli varslet i så god tid  som mulig. 
 
Lån av buss til Idrettsaktiviteter: I alle år frem til og med 2007 fikk Idrettslaget låne busser gratis til idrettsaktiviteter.  Fra og med 2008 må vi dessverre måtte betale for å leie buss fra Tide, til samme vilkår som ansatte.  De enkelte turdeltagerne må derfor selv leie og betale buss, da Idrettslaget dessverre ikke har økonomi til å subsidiere bussleien.
 
Helsestudio: Tide har besluttet å avvikle de rimelige og meget populære avtalene Idrettslaget hadde med en rekke helsestudio.  Gjennom forhandlinger med Tide lykkes Idrettslaget å beholde disse fram til 1.1.2008.  Da bortfalt all støtte fra Tide og Tide tillater dessverre ikke Idrettslaget eller velferdskubbene lenger å subsidiere trening på helsestudio.  Idrettslaget bistod Tide med å avikle avtalene på en best mulig måte for de ca. 150 medlemmene som dette berørte. 
 
Nye usponsede avtaler er inngått med SATS  og med Elexia.  Vi håper å kunne inngå avtaler også med de øvrige helsestudioene.  Idrettslaget har fortsatt noen egne avtaler med Sprek & Blid kjeden og Aktiv365.
 
Årsmøtene for 2006 og 2007: Årsmøtene i Idrettslaget ble avholdt 1. april 2008. Nytt styre er valgt.
 
Med vennlig hilsen Styret i Idrettslaget