SATS- avtale         Forside               Sist oppdatert: 03.12.2007
Selv om Tide ikke lar oss beholde de gode ordningene med oppmuntring og støtte til trening, har Idrettslaget forhandlet seg frem til en gunstig avtale for dem som trener på SATS. Nye priser er henholdsvis kr. 403,- og kr. 412,-.Ordinære priser hos SATS er kr. 469,- og kr. 479,-.
 
Medlemmer på Idrettslagets tidligere avtale vil beholde sine opprinnelige priser, men uten støtte fra Tide eller Idrettslaget. Det betyr at de normalt vil få en lavere pris enn de nye prisene.
 
Idrettslaget beklager meget sterkt at det ikke har vært mulig å få gjennomslag for at Tide fortsetter sin støtte til trening på helsestudio. Vi har forsøkt med alle midler å få Tide til å endre sin beslutning, men har dessverre ikke lykkes. Vi har klart å beholde ordningen i 2007, men all støtte faller bort fra 01.01.2008. Idrettslaget har dessverre heller ikke fått tillatelse fra Tide til å fortsette sin støtte til treningen.
 
Vi håper likevel at flest mulig fortsette å trene, da trening har en dokumentert positiv effekt i form av bedre helse og økt trivsel. Dette gir igjen mer fornøyde ansatte og et lavere sykefravær.