STYRET 2008                                                                                   Sist oppdatert: 08. 06 2008
VervNavnAvdelingValgt
Leder: Eli Østenstad Mannsverk 2008
Nestleder: Magne Solheim Nyborg 2008
Kasserer: Morten Meyer Mannsverk 2008
Sekretær:Solveig SøviknesMannsverk 2008
Styremedlem: Ole Morten Knarvik Nyborg 2008
Styremedlem: Helge Hansen Fana 2008
Styremedlem:Roald KvalvaagNyborg 2008
VaremedlemSigbjørn BrandalFana 2008
Revisorer: Valter Marthinussen Mannsverk2008
Henry Birkeland Nyborg 2008
Valgkomité: Erik BaugeFana2008
Trude ValleOs2008

 Ovennevnte ble valgt på årsmøte den 1. april 2008.