Medlemskap                                        Sist oppdatert: 08. 06. 2008
Medlemskap gir adgang til idrettslagets aktiviteter. Ektefelle/samboer kan bli medlem (se vedtekter). Kontingent for 2008 er kr. 200,- for aktive og kr. 50,- for passive.
Hvem kan bli medlem? Se vedtekter.
ěnsker du ň bli medlem?  Last ned skjema her.  Fyll ut skjema, skriv under og send skjema til Idrettslaget (se under).