Svømming                                              Sist oppdatert: 02.03.2013
Kontaktperson Morten MeyerTide Senter

Telefon: 55 554404

Formål

Mosjonssvømming.

TreningSlåtthaughallen onsdager kl. 20.00 - 22.00, fredager kl. 21.00 - 22.00
Åstveithallen mandager kl. 20.00 - 22.00 onsdager kl. 21.00 - 22.00, fredager kl. 20.00 - 22.00
Medlemmer 7

Svømmesesongen følger skoleåret og starter i august, og holder på frem til skoleslutt i juni.. Du må være medlem av Bedriftsidrettslaget for å delta på svømmingen. Barn kan ikke delta.

riser for idrettslagets medlemmer: kr. 500,- pr. sesong for en dag pr. uke.  For to eller flere ganger pr. uke er prisen kr. 650,- pr. sesong. Priser er inklusive medlemskontingent til Idrettslaget.  (kr. 200,- pr. år)

Påmelding skjer ved innbetaling til konto:   Send også  mail til morten.meyer@tide.no Oppgi følgende:

Ansatt nr. ______________

Navn:        __________________________________________  (skriv tydelig)

Din Mailadresse**: ____________________________________  (skriv tydelig)

Hall du ønsker å svømme i :  ______________________________(Slåtthaug og/eller Åstveit)

Antall dager pr. uke du ønsker å svømme (1 eller 2) :    _____

Dato for innbetalt beløp til 3415.18.00329:  ____________  og beløp _________

  PÅMELDING Svømming

Beløp betales til: Tide B.I.L. v/Morten Meyer,  Postboks 6300,  5893 Bergen
Konto nummer: 3415.18.00329

** Bekreftelse på påmelding sendes til denne mailadressen :-)