Helsestudio          Helsestudio               Sist oppdatert: 17.12.2006
  • Bedrift og Idrettslag subsidierer trening på helsestudio.
  • Ansatte som trener får inntil kr. 100,- x 12 = kr. 1.200,- i støtte pr. år.
  • Støtten er dessverre skattpliktig og vil derfor vises på lønn og trekkoppgaver.
  • For dem som har trent deler av året, er beløpet lavere.
  • For dem som også har ektefeller/samboer som trener på avtalen, er beløpet høyere.