Helsestudio - Priser  2002                                                 Sist oppdatert: 26. 05 2006

Innmelding pr. mnd pr. år Kontant 1. time
Studio Active 130,- 295,- 3.540,- 3.540,- ** 130,- ***
SATS 99,- 236,- 2.829,- 2.829,- 160,-
Paradis 0,- 215,- 2.580,- 2.050,- 50,- *
Za-Zet 0,- 190,- 2.280,- 1.800,- 60,-

Priser gjelder for ansatte som er medlem av idrettslaget. For ansatte som ikke er medlem av Idrettslaget er prisene pr. mnd. kr. 50,- (kr. 600,- pr. år)  høyere. 

* kr. 85,- for dem som ikke er medlem av Idrettslaget.

** for 13 måneder