Avtale mellom:

Paradis Sportssenter AS og Gaia Trafikk AS v/Idrettslaget.

Hvem omfattes av avtalen:

·      Alle medlemmer av idrettslaget i Gaia Trafikk AS.

·      Frikort eller medlemskort i idrettslaget fremvises som legitimasjon.

·      Idrettslaget har ajourførte lister over sine medlemmer.

Forpliktelser for dem som tegner avtale:

·      Avtale tegnes personlig mellom Paradis Sportssenter og det enkelte medlem.

·      Ansatte og ektefeller/samboere forplikter seg til medlemskap i idrettslaget.

·      Medlemskap i Idrettslaget er (pr. dato) kr. 250,- pr. år og trekkes på den ansattes lønn.

Forpliktelser for Gaia Trafikk/Idrettslaget:

·      Gaia Trafikk AS dekker 50,- pr. mnd for sine ansatte ved kjøp av årsabonnement.

·      Idrettslaget  dekker kr. 50,- pr. mnd. for sine medlemmer ved kjøp av årsabonnement.

Forpliktelser for Paradis Sportssenter:

·      Innmeldingsavgift kr. 0,-

·      3 gratis prøvetimer.

·      Ved tegning av årsabonnement: 7 dager «bli fornøyd» garanti.

·      Medlemskap hos Paradis Sportssenter AS kan overføres til andre medlemmer av Idrettslaget.

·      Kopi av inngått avtale sendes Idrettslaget.

Priser                                                                                      Kontant:            Avtalegiro:

·      Årsabonnement Apparattrening, spinning og aerobic:       kr. 3.250,-       315,- pr. mnd.

·      6 mnd. Apparattrening, spinning og aerobic:                        kr. 2.350,-       400,- pr. mnd

·      3 mnd. Apparattrening, spinning og aerobic:                        kr. 1.350,-

·      Av ovennevnte priser faktureres kr. 100,- pr. mnd til Idrettslaget som fakturerer bedriften.

·      Idrettslagets medlemmer kan kjøpe enkelttimer for:  kr.     50,-

Gyldighet/varighet:

·      Avtalen løper inntil en av partene sier den opp.

·      Avtalen kan sies opp av partene med 1.mnd. frist.

Bergen, 02.02.2002

For Idrettslaget             For Gaia Trafikk AS                   For Paradis Sportssenter AS

_________________              _____________________            ________________________

Morten Meyer                          Ole Gunnar Kolskogen            Olav Tangerås         

Styremedlem                            Personalkonsulent                   Daglig Leder