Avtale mellom:

CHA ZET AS og Gaia Trafikk AS v/Idrettslaget.

Hvem omfattes av avtalen:

·      Alle medlemmer av idrettslaget i Gaia Trafikk AS.

·      Frikort eller medlemskort i idrettslaget fremvises som legitimasjon.

·      Idrettslaget har ajourførte lister over sine medlemmer.

Forpliktelser for dem som tegner avtale:

·      Avtale tegnes personlig mellom CHA ZET og det enkelte medlem.

·      Ansatte og ektefeller/samboere forplikter seg til medlemskap i idrettslaget.

·      Medlemskap i Idrettslaget er (pr. dato) kr. 250,- pr. år og trekkes på den ansattes lønn.

Forpliktelser for Gaia Trafikk/Idrettslaget:

·      Gaia Trafikk AS dekker kr. 50,- pr. mnd for ansatte ved kjøp avhalvår/årsabonnement.

·      Idrettslaget dekker kr. 50,- pr. mnd. for medlemmer ved kjøp av halvår/årsabonnement.

Forpliktelser for CHA ZET:

·      Innmeldingsavgift kr. 0,-

·      3 gratis prøvetimer.

·      Ved tegning av halvår/årsabonnement: 7 dager «bli fornøyd» garanti.

·      Kopi av inngått avtaler sendes Idrettslaget.

Priser                                                                                    Kontant:            Avtalegiro:

·      Årsabonnement Apparattrening, spinning og aerobic:           kr. 3.000,-       290,-pr.mnd.

·      Halvårabonnement Apparattrening, spinning og aerobic:       kr. 1.800,-       325,-pr.mnd.

·      Av ovennevnte priser faktureres kr. 100,- pr. mnd til Idrettslaget som fakturerer bedriften.

·      Idrettslagets medlemmer kan kjøpe enkelttimer for:         kr.       60,-

·      Idrettslagets medlemmer kan kjøpe klippekort a 20 klipp for:       kr.     680,-

Gyldighet/varighet:

·      Avtalen løper inntil en av partene sier den opp.

·      Avtalen kan sies opp av partene med 1.mnd. frist.

Bergen, 06.03.2002

For Idrettslaget             For Gaia Trafikk AS                   For CHA ZET AS

_________________              _____________________            ________________________

Morten Meyer                          Ole Gunnar Kolskogen            Reidun Vasby

Styremedlem                            Personalkonsulent                   Daglig Leder