Stoltzen opp 2006                                                Sist oppdatert: 02.09.2007

Idrettslaget vil også i år dekke 50% av startavgiften (kr. 75,-).

Dette skjer under følgende betingelser:

  • Du må være medlem av idrettslaget.
  • Du må melde deg på under Gaia B.i.l. som lag/klubb.
  • Du må gjennomføre løpet.
  • Du må selv legge ut for staravgiften, og sende originalkvittering til undertegnede. Du må påføre ansatt nummer, kontonummer og sluttiden din på kvitteringen. (Ektefeller/samboer fører i tillegg opp navnet på den som er ansatt) 

Lykke til – og forbered deg godt før løpet. Det er som kjent svært tungt og bratt opp ”Stoltzen”, og ingen bør stille uten å være i noenlunde bra form.

Med vennlig hilsen

Morten Meyer  Mannsverk (Postboks 7405, 5020 Bergen)