Aerobic i regi av Pan B.I.L.                                           Sist oppdatert: 06. 05 2003
 

         Historie

  • 26. august 1993 sørget Morten, Anne Kathrine Vangsnes og instruktør Birthe Hovland for oppstart av egen Pan - time på Kilden Sportssenter, Nordås (torsdag 19.30-20.30). Pris kr. 10,- pr. time.
  • Høsten 1993 var det fra 4 til 20 deltagere med et snitt på 12. Til sammen deltok 40 personer fra Pan (m/venner).
  • I 1994 var det fra 3 til 19 deltagere med et snitt på 11. I alt deltok 26 personer.
  • Januar 1995 gikk Kilden Sportssenter konkurs.
  • Februar 1995 etableres Kondis Treningssenter.
  • 18. oktober 1995 startet vi opp trening igjen - men ikke med egen time. Pris kr. 25,- pr. time. Instruktører: Birthe, Margunn og Pål Stange. Kun 2 deltagere.
  • I 1996 var antallet vokst til 9. Tilbudet utvidet til også omfatte styrketrening. 8 nye ansatte deltok.
  • Sommeren 1997 reiste Birthe (vår yndlingsinstruktør) til Trondheim for å studere.
  • 13. januar 1998. Kondis Treningssenter avviklet driften. Kundene fikk tilbud om å fortsette på Paradis Sportssenter. Bare Morten trener der fortsatt.
  • Som supplement til treningen har vi deltatt på Treningscruise til England fra 1994 og til 2000.