Turgruppen       Skålatårn  Høst 2000                                                             Sist oppdatert: 04. 07 2006

"Siggen" viser vei  . . . 

Halvveis nede til Loen. 

Nede!!!!

Det kommer alltid en Gaia-buss.... 

Geir mater vennene sine. . . . 

Gaia Trafikk er populær i noen kretser. . 

Fotograf og kommentator: Morten Meyer