7 og 4 fjellsturen                                                    Sist oppdatert: 04.06.2008

Idrettslaget vil i som tidligere år dekke 50% av startavgiften.

Dette skjer under følgende betingelser:

  • Du må være medlem av idrettslaget.
  • Du må starte på turen, men ikke nødvendigvis fullføre.
  • Du må selv legge ut for staravgiften, og sende originalkvitteringer og /eller startkortet til undertegnede. Det må fremgå navn på person som har gått. Du må påføre ansatt nummer og kontonummer på kvitteringen.
  • Sendes til: Tide Bedriftsidrettslag v/Morten Meyer, Tidesenteret.

mer om 7 og 4 fjellsturen..

Med vennlig hilsen  Morten Meyer