STYRET 2006                                                                                    Sist oppdatert: 03. 06 2008
VervNavnAvdelingValgt
Leder: Eli Østenstad Mannsverk 2005-2006 
Nestleder: Magne Solheim Nyborg 2006-2007
Kasserer: Morten Meyer Mannsverk 2006-2007
Sekretær:Solveig SøviknesMannsverk 2005-2006
Styremedlem:Tore Haavaldsen Mannsverk2005-2006
Styremedlem: Ole Morten Knarvik Nyborg 2005-2006
Styremedlem: Helge Hansen Fana 2006-2007
Styremedlem:Roald KvalvaagNyborg 2006-2007
VaremedlemSigbjørn BrandalFana 2006
VaremedlemSolrunn BerentsenFana2006
Revisorer: Valter Marthinussen Mannsverk2005-2006
Henry Birkeland Nyborg 2006-2007
Valgkomité: Svein SimonsenMannsverk2006
Magne SolheimNyborg2006

 Ovennevnte ble valgt på årsmøte den 23. mars 2006.