STYRET 2002                                   Sist oppdatert: 27. 06 2006
VervNavnAvdelingValgt
Leder: Arild Pedersen Mannsverk 2002 
Nestleder: Magne Solheim Nyborg 2002-2003
Kasserer: Morten Meyer Mannsverk 2002-2003
Sekretær:Tore Haavaldsen Mannsverk  2002
Styremedlem:Arne OspedalNyborg2002-2003
Styremedlem: Ole Morten Knarvik Nyborg 2002
Styremedlem: Helge Hansen Fana 2002-2003
Styremedlem:John Willy Haaland Os 2002
Varemedlem 1:Svein SimonsenMannsverk2002
Varemedlem 2:Trond Teigland Nyborg 2002
Varemedlem 3: Jan Åge KnutsenNyborg2002
Revisorer: Valter Marthinussen Mannsverk2002
Henry Birkeland Nyborg 2002-2003
Valgkomité: Roald RollandMannsverk2002
Øyvind Ytre-ArneFana2002
Anne Britt Haukås OlsenNyborg2002

 Ovennevnte ble valgt på årsmøte den 3. mars 2002.