Idrettslaget                                                                                  Sist oppdatert: 26. 05 2006
TRENINGS- OG FRITIDSDRAKT.
TIDER FOR PRØVING OG BESTILLING AV OVERTREKKSDRAKER 
FOR IDRETTSLAGETS MEDLEMMER OG EKTEFELLER.
Det vil være representanter fra idrettslaget tilstedet i KANTINEN på følgende dager:
ONSDAG	Nyborg	 5. Juni	kl. 1000 - 1400 og kl. 1500 - 1800 
TORSDAG Fana	 6. juni	kl. 1000 - 1400
	Nyborg	 6. juni	kl. 1000 - 1400 og kl. 1500 - 1800 
	Mannsv.	 6. juni	kl. 1500 - 2000 
FREDAG Fana	 7. juni	kl. 1000 - 1400 
	Nyborg	 7. juni	kl. 1300 - 1600
	Mannsv. 7. juni	kl. 1300 - 1600
MANDAG Fana	10. juni	kl. 1600 - 1800
MANDAG	Mannsv. 10. juni	kl. 0900 - 1100 og kl. 1500 - 1800 
	Os	10. juni	Se oppslag avd.	 
TIRSDAG Os	11. juni	Se oppslag avd.
Gaia Trafikk vil subsidiere alle ansatte/ektefeller/samboere/barn med kr. 100,-
I tillegg subsidierer Idrettslaget sine medlemmer med kr. 100,- pr. drakt.
Prisene blir da : 	Idrettslagets medlemmer Kr. 400,- (1. pr. medlem)
			Alle andre		Kr. 500,-
BESTILLINGSFRIST 12. juni 2002
Betaling vil skje ved at den ansatte skriver under på bestillingslisten for trekk
på lønn. Trekket vil skje på lønnen i juli og levering forventes i august måned.
Gaia Trafikk AS vil i høst gå ut med et tilbud på samme overtrekksdrakt til alle 
ansatte. Prisen vil være kr. 500,- Bedriften vil subsidiere hver treningsdrakt
 med kr. 100,- for ansatte, ektefeller/samboere og barn.
Med vennlig hilsen
Styret i idrettslaget.