Idrettslaget                                  Sist oppdatert: 23. 05 2006
Gaia Trafikk ASGir tilskudd til ulike velferdstilbud. Tilskudd går gjennom Velferdslaget. 

Overfører kr.

940.000,-

Tilskudd til Velferd i 2006
VelferdslagetVelferdslaget fordeler tilskudd til de ulike undergrupper. Styret velges på årsmøtet. Egne vedtekter og arrangement. Ni ulike undergrupper.

 Overfører kr.

250.000.-

Tilskudd til Idrettslaget i 2006
IdrettslagetIdrettslaget fordeler tilskudd til de ulike undergrupper. Styret velges på årsmøtet. Egne vedtekter.  ca. 500 medlemmer. Budsjett 2006 kr. 400.000,-
   
StyretStyret leder idrettslaget. Er økonomisk ansvarlig. Oppmenn leder undergruppene. Ti ulike undergrupper.
   
OppmennOppmenn foretar daglig drift av undergrupper.
   
DeltagereDeltar i ulike arrangement og aktiviteter.