Medlem - antall                                                                          Sist oppdatert: 25. 06 2000