Forsikring                                 Sist oppdatert: 21. 10 2008

Selskap

IF v/ Norden Assuranse AS

AdresseStrandgaten 3, 5013 BERGEN
Telefon 

55 307891

Forsikringstaker

Tide B.I.L.

Kontaktperson

Morten Meyer

Telefon:  55 595853

Forsikring

Ulykkeforsikring for Idrettslag

Forsikring dekker:*Aktivitetene:

Fotball, Håndball,  Sykkel m.m.

Uforutsette skader som skjer på trening, kamper eller andre arrangement som idrettslaget* deltar i eller arrangerer.

Ytelser

Død

Medisinsk invaliditet

Behandlingsutgifter

kr. 50.000

kr. 200.000

kr. 10.000

EgenandelDekkes av IdrettslagetKr. 1000,-
SkadeskjemaBestilles her(husk å oppgi adresse)