Idrettslaget             INFO FOLDER (treg side)                                Sist oppdatert: 06. 07. 2008

ADRESSE  Møllendalsveien 1a, Postboks 6300, 5893Bergen
Leder:                 Eli Østenstad         55 554 447
Kasserer:           Morten Meyer       55 554 404
Telefaks            55 554 496
E-mail:               idrett@tide.no
Hjemmeside:    http://www.idrettslaget.info

FORMÅL  Lagets formål er ved samarbeid og vennskap å fremme idrett og trivsel i sunne former for alle som er ansatt i Tide.

IDRETTSLAGET
Idrettslaget ble stiftet i 1923. Antall medlemmer er ca. 500. Idrettslaget har egne vedtekter.

MEDLEMSKAP
Medlemskap gir rett til deltagelse i alle undergrupper.
Forsikring for dem som deltar i Fotball, Håndball og Sykkel.
Alle ansatte med ektefelle/samboer kan bli medlem.
Medlemskap Kontakt leder eller kasserer for skjema.
Kontingent i år 2008 er kr. 200,- (aktive medlemmer) og kr. 50,- for støttemedlemmer.

STYRET i  år 2008

Verv

Navn

Avd.

Leder: 

Eli Østenstad

Mannsverk 

Nestleder: 

Magne Solheim 

Nyborg 

Kasserer: 

Morten Meyer 

Mannsverk 

Sekretær:

Solveig Søviknes 

Mannsverk 

Styremedlem:

Roald Kvalvåg

Nyborg 

Styremedlem: 

Ole Morten Knarvik 

Nyborg 

Styremedlem: 

Helge Hansen 

Fana 

Varemedlem:

Sigbjørn Brandal

Fana

Revisorer:

Valter Marthinussen 

Mannsverk

 

Henry Birkeland 

Nyborg 

Valgkomité: 

Erik Bauge

Fana

 

Arne Selstø?

Mannsverk

Trude Valle

Os

TILKNYTTING  Laget er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Hordaland bedriftsidrettskrets og Norges Bedriftsidrettsforbund

TILSKUDD FRA VELFERDSLAGET  
Idrettslagets budsjett for år 2006 er på ca. kr. 400.000
Tilskuddet  fra Velferdslaget er  i 2006     kr. 250.000 (62%)
Tilskuddet  fra Velferdslaget var  i 2001     kr. 170.000 (37%)
Tilskuddet fra Velferdslaget var i 2000     kr. 190.000 (47%)
Tilskuddet fra Velferdslaget var i 1999     kr. 225.000 (56%).

UNDERGRUPPER  (se også oppslagtavler / hjemmeside eller kontakt oppmenn)
BORDTENNIS     Antall lag: 1.
BOWLING            Antall lag: 5 - damer og menn. Trening i Åsane og på Sandsli.
FOTBALL            Antall lag: 5. Trening en rekke steder.
FRIIDRETT          Deltagelse i ulike mosjons - løp.
HELSESTUDIO   Avtaler med SATS, Elixia, Os Treningssenter
, og Paradis Sportssenter.
HÅNDBALL        Antall lag: 1.
ORIENTERING    Støtter deltagelser i løp.
SVØMMING        Trening i Åstveithallen og Slåtthaughallen.
SYKKEL                Deltagelse i ulike sykkelritt.
TURGRUPPE        Arrangerer fjell og ski - turer.

EGENANDELER  Størrelsen på egenandelene varierer. Kontakt oppmenn eller styret om du er usikker hva det koster å være med.

NYE UNDERGRUPPER  Styret i Idrettslaget ser positivt på initiativ  å beholde grupper. Alle ”ildsjeler” (og andre) er hjertelig velkommen til Idrettslaget. Vi trenger dere! Ønsker noen å drive aktiviteter i idrettslaget kan dere forvente støtte fra Styret.   

OPPMENN  Se egen liste.  Følg også med på våre oppslagstaver eller på våre hjemmesider.

REISER  Noen av undergruppene deltar også på arrangement utenfor Bergen. Kontakt oppmenn for informasjon.

TRENING  Treningstilbudene er mange, men varierer med årstiden. Følg derfor med på våre oppslagstaver på alle avdelinger eller på våre hjemmesider. Kontakt oppmenn om du ønsker å trene.

UTSTYR  Utstyr må du normalt holde selv. Idrettslaget har spillerdrakter til Fotball, Håndball og Bowling samt sykkeldresser til sykkelgruppen. Kontakt oppmenn om du er usikker på hvilket utstyr du trenger.

Savner du noe? Kontakt styret.

Med vennlig hilsen: Styret i Idrettslaget