Årsmøte                                       Sist oppdatert: 01. 03 2002

ÅRSMØTE
Idrettslaget holder årsmøte tirsdag 5.mars 2002 
kl. 19.00 I kantinen på avd. FANA
	 	 DAGSORDEN
1 Godkjenning av innkalling og saksliste
        2 Valg av ordstyrer og referent
        3 Protokoll
	4 Beretninger
	5 Regnskap
	6 Innkomne forslag
	7 Kontingent
	8 Budsjett 			
	9 Valg 
Forlag til årsmøte må være styret i hende 
( sendes Leder Arild Pedersen på Mannsverk)
innen 1 mars. 
Styret ønsker alle medlemmer velkommen.
Bergen, 4. februar 2002.
STYRET