Idrettslag i Tide?         Forsiden      Sist oppdatert: 06.10.2008
Tide ønsker primært å legge alle idrettsaktiviteter avdelingsvis.  Idrettslaget har påpekt at erfaringene med en slik løsning ikke er gode og neppe lar seg gjennomføre med et godt resultat.  Idrettslaget har derfor tilbudt Tide å beholde et godt idrettstilbud for sine ansatte i gjennom et felles idrettslag. 
 
Aktiviteter i Tide Idrettslag
Alle aktiviteter vil i utgangspunktet gå som før, men Tide gir Idrettslaget betydelig mindre penger enn tidligere.  Eventuelle endringer vil bli varslet i så god tid  som mulig. 
 
Lån av buss til Idrettsaktiviteter:
I alle år frem til og med 2007 har Idrettslaget fått låne busser gratis til idrettsaktiviteter.  I 2008 må vi dessverre trolig måtte betale for å leie buss fra Tide, til samme vilkår som ansatte.  Dette utgjør en merkostnad for Idrettslaget på ca. 60.000 kr.  Det forhandles med Tide om gunstigere vilkår i 2009.
 
Tide Games
Dette er den tidligere HSD cup, og således et nytt arrangement for Idrettslagets medlemmer.  Dette er et velferdsarrangementet som arrangeres av Tide.  Vi håper at mange Idrettslagets medlemmer kan delta.  Les mer på Edit.
 
Helsestudio
De rimelige og meget populære avtalene Idrettslaget har inngått med en rekke helsestudio, er av Tide besluttet avviklet.  Gjennom forhandlinger med Tide har det lykkes Idrettslaget å beholde disse fram til 1.1.2008.  Da bortfaller all støtte fra Tide.  Tide tillater da ikke Idrettslaget eller velferdskubbene å subsidiere trening på helsestudio. Avtalene ble derfor i april 2007 stengt for nye medlemmer pga. bindingstider i avtalene.
Idrettslaget har bistått Tide med å avikle avtalene på en best mulig måte for de 150 medlemmene som dette berører.  Nye avtale er inngått med SATS  og med Elexia.  Vi håper å kunne inngå avtaler også med de øvrige helsestudioene.  Idrettslaget har også avtaler med Svett & Blid kjeden.
 
Årsmøtene for 2006 og 2007
Årsmøtene i Idrettslaget ble avholdt 1. april 2008. Nytt styre er valgt.

Ny velferdsorganisering.

Gaia Velferdslag er nedlagt 1.1.2008 og er erstattet av 3 nye velferdslag på Nyborg, Mannsverk og Fana/Os.  Veteranbussene og hyttene er overtatt og drives av Tide.  Det er en rekke nye hytter som kan leies.  For å leie disse kontaktes sentralbordet i Tide.  Sporveiskoret har byttet navn til Tide Mannskor og drives videre med støtte av Tide. Tide Idrettslag består som tidligere, men tilskuddet fra Tide er dessverre sterkt redusert.
 
Med vennlig hilsen
Styret i Idrettslaget